0
Vaša košarica

Pravilnik o izdavanju robe

Informacije o trgovačkom društvu

PROMET AROMA d.o.o.

II. Zagorska ulica 3, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Tijelo: Trgovački sud u Zagrebu

Godina osnivanja: 1996

Registracijski broj: 080092183

OIB / PDV ID: HR66564862998

MB: 01220276

Temeljni kapital: 20,000 kn uplaćen u cijelosti.

Postupak naručivanja

Roba se naručuje elektronskim putem, pritiskom na određeni proizvod te spremanjem istog u košaricu. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere te potvrdi način plaćanja.

Plaćanje

Naručeni proizvodi ili usluge plaćaju se online jednom od kreditnih kartica: Mastercard®, Maestro® ili Visa.

Pravilnik o izdavanju robe

Bez valjanog dokumenta (račun, radni nalog, punomoć) ne izdajemo robu.

Reklamacije

Reklamacije prihvaćamo u roku od 8 (osam) dana od dana izdavanja robe, predaje robe ili izvršenja usluge.

Politika Povrata

Politika povrata u kratkim crtama

Kada primite dostavljeni artikal, molimo da ga provjerite u najkraćem roku. Prije povrata, molimo kontaktirajte našu službu za korisnike na e-mail adresu: info@prometaroma.hr.

Vaše pravo da se predomislite

Ako se odlučite otkazati Vašu narudžbu, za to imate 14 dana, što započinje na dan kad ste preuzeli proizvod. Svi proizvodi moraju biti vraćeni nekorišteni i originalno zapakirani kao u vrijeme kad ste ih primili. Vraćena roba mora sadržavati sve maloprodajne pečate i/ili etikete bez oštećenja.

Prema zakonu o zaštiti potrošača, članku 76, paragrafu 2:

PROMET AROMA nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačevog izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koju je ponudila PROMET AROMA.

Prema zakonu o zaštiti potrošača, članku 76, paragrafu 3:

PROMET AROMA će izvršiti povrat plaćenog / plaćenih proizvoda tek nakon što je roba vraćena, odnosno, nakon što potrošač (Vi) dostavi dokaz da je robu poslao natrag prodavaču (PROMET AROMA). Dokaz možete dostaviti na e-mail adresu: info@prometaroma.hr.

Prema zakonu o zaštiti potrošača, članku 76, paragrafu 4:

U slučaju povrata robe, Promet Aroma će izvršiti povrat plaćenog iznosa služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja osim ako potrošač (Vi) izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obavezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Prema zakonu o zaštiti potrošača, članku 77, paragrafu 3:

Potrošač (Vi) mora snositi samo izravne troškove povrata robe, osim ako je trgovac (PROMET AROMA) pristao snositi te troškove.

Prema zakonu o zaštiti potrošača, članku 77, paragrafu 4:

Ako je, kod ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija, roba u trenutku sklapanja ugovora bila dostavljena potrošaču (Vama) u njegov dom, PROMET AROMAa će preuzeti robu na svoj trošak ako robu, zbog njezine prirode, nije moguće vratiti na uobičajeni način poštom.

Prema zakonu o zaštiti potrošača, članku 77, paragrafu 5:

Potrošač (Vi) je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Iznimke prava na povrat robe

Potrošač (Vi) nema pravo na povrat robe ako je prema zakonu o zaštiti potrošača, članku 79:

Paragraf 3:

Roba izgrađena po specifikaciji potrošača (Vi) ili koja je jasno prilagođena potrošaču (Vama).

Paragraf 4:

Roba lako pokvarljiva ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe.

Paragraf 5:

Zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave.

Paragraf 6:

Roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

Paragraf 8:

Potrošač (Vi) posebno zahtijevao posjet trgovca (PROMET AROMA) radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač (Vi) izrijekom zahtijevao, trgovac (PROMET AROMA) pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač (Vi) ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom.

U slučaju isporuke pogrešnog proizvoda:

Kako bi dobili povrat novca ili zamjenu proizvoda, molimo da vratite proizvod u istom stanju kao što je bio kada ste ga zaprimili i u roku od 14 dana od dana kada ste potpisali primitak.

U slučaju isporuke oštećenog proizvoda:

Ako ste zaprimili oštećeni proizvod, molimo obavijestite službu za korisnike putem e-mail adrese: info@prometaroma.hr. Ako je od isporuke prošlo više od 7 (sedam) kalendarskih dana, povrat neće biti odobren.

U slučaju oštećenja ili gubitka proizvoda u transportu:

Potrošač (Vi) i / ili treća stranka koja djeluje kao Vaš ovlašteni prijevoznik, odgovoran je za oštećenje ili gubitak proizvoda u slučaju kada potrošač (Vi) organizira transport.

Ovlašteni prijevoznik trgovca (PROMET AROMA) odgovoran je za oštećenje ili gubitak proizvoda u slučaju kada trgovac (PROMET AROMA) organizira transport.

Inspekcija vraćenog proizvoda

Po primitku pošiljke povrata, proizvod će se pregledati kako bi se utvrdilo stanje proizvoda u skladu s kriterijima trgovca (PROMET AROMA) za prihvaćanje povrata. Po izvršenom pregledu, zahtjevi za odobrenjem mogu se prikladno umanjiti ili odbiti ako se utvrdi da je potrošač (Vi) odgovoran za nedostatke na proizvodima koji su predmet povrata.

U slučaju nezaprimljenog proizvoda

Ako niste zaprimili proizvod koji ste naručili, molimo obratite nam se na info@prometaroma.hr za daljnje upute.

Postupak povrata proizvoda

Kada kontaktirate korisničku službu na info@prometaroma.hr, molimo da obavezno navedete broj narudžbe, proizvod koji vraćate i razlog povrata. Molimo Vas da dobro zapakirate proizvod i ostavite unutar paketa broj narudžbe, Vaše ime i adresu. Molimo pribavite dokaz o slanju iz poštanskog ureda, jer u slučaju gubitka proizvoda u transportu nećemo biti u mogućnosti vratiti zadani iznos ili zamijeniti proizvod. Ukoliko tražite zamjenu proizvoda, a on više nije dostupan, iznos će biti vraćen na Vaš račun.

Rokovi povrata

Povrati se obrađuju u roku od 7 (sedam) radnih dana od primitka otkazane narudžbe, a najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od primitka.

Povrat zamijenjenih proizvoda

Ukoliko je proizvod kojeg ste primili imao grešku, a trgovac (PROMET AROMA) vam je poslao zamjenski proizvod, imate pravo otkazati taj zamjenski proizvod u roku od 7 (sedam) dana otkada ste ga primili i umjesto njega dobiti povrat novaca.

Troškovnik povrata proizvoda

Trgovac (PROMET AROMA) će nadoknaditi troškove povrata proizvoda isključivo u ovim uvjetim: Ako je potrošaču (Vama) poslan pogrešan proizvod. Ako je proizvod oštećen ili neispravan. Ako vraćate zamjenski proizvod koji ne želite zadržati. U slučaju utemeljenja ispravnosti proizvoda, trgovac (PROMET AROMA) Vam neće nadoknaditi troškove povrata. Troškovi povrata ovise o proizvodu i biti će raspravljeni s Vama nakon završenog postupka utemeljavanja ispravnosti proizvoda.

Pritužbe

Pritužbe možete uputiti na e-mail info@prometaroma.hr.