0
Your Cart

Pravilnik o izdavanju robe

Informacije o trgovačkom društvu

PROMET AROMA d.o.o.

2. Zagorska 3, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

Tijelo: Trgovački sud u Zagrebu

Godina osnivanja: 1996

Registracijski broj: 080092183

OIB / PDV ID: HR66564862998

MB: 01220276

Temeljni kapital: 20,000 kn uplaćen u cijelosti.

Postupak naručivanja

Roba se naručuje elektronskim putem, pritiskom na određeni proizvod te spremanjem istog u košaricu. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere te potvrdi način plaćanja.

Plaćanje

Naručeni proizvodi ili usluge plaćaju se online jednom od kreditnih kartica: Mastercard®, Maestro® ili Visa.

Pravilnik o izdavanju robe

Bez valjanog dokumenta (račun, radni nalog, punomoć) ne izdajemo robu.

Reklamacije

Reklamacije prihvaćamo u roku od 8 dana od dana izdavanja robe, predaje robe ili izvršenja usluge.

Politika Povrata

Politika povrata u kratkim crtama

Kada primite dostavljeni artikal, molimo da ga provjerite u najkraćem roku. Prije povrata, molimo kontaktirajte našu službu za korisnike na e-mail adresu: info@prometaroma.hr.

Vaše pravo da se predomislite

Ako se odlučite otkazati Vašu narudžbu, za to imate 14 dana, što započinje na dan kad ste preuzeli proizvod. Svi proizvodi moraju biti vraćeni nekorišteni i originalno zapakirani kao u vrijeme kad ste ih primili. Vraćena roba mora sadržavati sve maloprodajne pečate i/ili etikete bez oštećenja.

Prema zakonu o zaštiti potrošača, članku 76, paragrafu 2:

Promet Aroma nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačevog izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koju je ponudila Promet Aroma.

Prema zakonu o zaštiti potrošača, članku 76, paragrafu 3:

Promet Aroma će izvršiti povrat plaćenog / plaćenih proizvoda tek nakon što je roba vraćena, odnosno, nakon što potrošač ( Vi ) dostavi dokaz da je robu poslao natrag prodavaču ( Promet Aroma ). Dokaz možete dostaviti na e-mail adresu: info@prometaroma.hr.

Prema zakonu o zaštiti potrošača, članku 76, paragrafu 4:

U slučaju povrata robe, Promet Aroma će izvršiti povrat plaćenog iznosa služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja osim ako potrošač ( Vi ) izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obavezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Prema zakonu o zaštiti potrošača, članku 77, paragrafu 3:

Potrošač ( Vi ) mora snositi samo izravne troškove povrata robe, osim ako je trgovac ( Promet Aroma ) pristao snositi te troškove.

Prema zakonu o zaštiti potrošača, članku 77, paragrafu 4:

Ako je, kod ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija, roba u trenutku sklapanja ugovora bila dostavljena potrošaču ( Vama ) u njegov dom, Promet Aroma će preuzeti robu na svoj trošak ako robu, zbog njezine prirode, nije moguće vratiti na uobičajeni način poštom.

Prema zakonu o zaštiti potrošača, članku 77, paragrafu 5:

Potrošač ( Vi ) je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Iznimke prava na povrat robe

Potrošač ( Vi ) nema pravo na povrat robe ako je prema zakonu o zaštiti potrošača, članku 79:

Paragraf 3:

Roba izgrađena po specifikaciji potrošača ( Vi ) ili koja je jasno prilagođena potrošaču ( Vama ).

Paragraf 4:

Roba lako pokvarljiva ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe.

Paragraf 5:

Zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave.

Paragraf 6:

Roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

Paragraf 8:

Potrošač ( Vi ) posebno zahtijevao posjet trgovca ( Promet Aroma ) radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač ( Vi ) izrijekom zahtijevao, trgovac ( Promet Aroma ) pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ( Vi ) ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom.

U slučaju isporuke pogrešnog proizvoda:

Kako bi dobili povrat novca ili zamjenu proizvoda, molimo da vratite proizvod u istom stanju kao što je bio kada ste ga zaprimili i u roku od 14 dana od dana kada ste potpisali primitak.

U slučaju isporuke oštećenog proizvoda:

Ako ste zaprimili oštećeni proizvod, molimo obavijestite službu za korisnike putem e-mail adrese: info@prometaroma.hr. Ako je od isporuke prošlo više od 7 ( sedam ) kalendarskih dana, povrat neće biti odobren.

U slučaju oštećenja ili gubitka proizvoda u transportu:

Potrošač ( Vi ) i / ili treća stranka koja djeluje kao Vaš ovlašteni prijevoznik, odgovoran je za oštećenje ili gubitak proizvoda u slučaju kada potrošač ( Vi ) organizira transport.

Ovlašteni prijevoznik trgovca ( Promet Aroma ) odgovoran je za oštećenje ili gubitak proizvoda u slučaju kada trgovac ( Promet Aroma ) organizira transport.

Inspekcija vraćenog proizvoda

Po primitku pošiljke povrata, proizvod će se pregledati kako bi se utvrdilo stanje proizvoda u skladu s kriterijima trgovca ( Promet Aroma ) za prihvaćanje povrata. Po izvršenom pregledu, zahtjevi za odobrenjem mogu se prikladno umanjiti ili odbiti ako se utvrdi da je potrošač ( Vi ) odgovoran za nedostatke na proizvodima koji su predmet povrata.

U slučaju nezaprimljenog proizvoda

Ako niste zaprimili proizvod koji ste naručili, molimo obratite nam se na info@prometaroma.hr za daljnje upute.

Postupak povrata proizvoda

Kada kontaktirate korisničku službu na info@prometaroma.hr, molimo da obavezno navedete broj narudžbe, proizvod koji vraćate i razlog povrata. Molimo Vas da dobro zapakirate proizvod i ostavite unutar paketa broj narudžbe, Vaše ime i adresu. Molimo pribavite dokaz o slanju iz poštanskog ureda, jer u slučaju gubitka proizvoda u transportu nećemo biti u mogućnosti vratiti zadani iznos ili zamijeniti proizvod. Ukoliko tražite zamjenu proizvoda, a on više nije dostupan, iznos će biti vraćen na Vaš račun.

Rokovi povrata

Povrati se obrađuju u roku od 7 (sedam) radnih dana od primitka otkazane narudžbe, a najkasnije u roku od 30 ( trideset ) dana od primitka.

Povrat zamijenjenih proizvoda

Ukoliko je proizvod kojeg ste primili imao grešku, a trgovac ( Promet Aroma ) vam je poslao zamjenski proizvod, imate pravo otkazati taj zamjenski proizvod u roku od 7 ( dana ) otkada ste ga primili i umjesto njega dobiti povrat novaca.

Troškovnik povrata proizvoda

Trgovac ( Promet Aroma ) će nadoknaditi troškove povrata proizvoda isključivo u ovim uvjetim: Ako je potrošaču ( Vama ) poslan pogrešan proizvod. Ako je proizvod oštećen ili neispravan. Ako vraćate zamjenski proizvod koji ne želite zadržati. U slučaju utemeljenja ispravnosti proizvoda, trgovac ( Promet Aroma ) Vam neće nadoknaditi troškove povrata. Troškovi povrata ovise o proizvodu i biti će raspravljeni s Vama nakon završenog postupka utemeljavanja ispravnosti proizvoda.

Pritužbe

Pritužbe možete uputiti na e-mail info@prometaroma.hr.